Skip to main content
Farlig gods

Farlig gods lagring

Det er bare du som har tilgang til ditt private lagerrom. Vi som utleier og andre leietakere må derfor kunne stole på at du følger norsk lov.

Følgende skal ikke lagres:

  • Matvarer
  • Væsker
  • Eksplosiver
  • Bensin og andre brannfarlige væsker
  • Giftige stoffer
  • Spesialavfall
  • Andre gjenstander og materialer som trenger spesielle omgivelser for lagring
  • Før lagring av bensinmotorer må batterier kobles av og bensintanker tømmes