RING 55 25 95 90

Farlig gods i lagerrom, hva kan man ikke lagre i et lager

Farlig gods lagring

Det er bare du som har tilgang til ditt private lagerrom. Vi som utleier og andre leietakere må derfor kunne stole på at du følger norsk lov.

Følgende skal ikke lagres:

  • Matvarer
  • Væsker
  • Eksplosiver
  • Bensin og andre brannfarlige væsker
  • Giftige stoffer
  • Spesialavfall
  • Andre gjenstander og materialer som trenger spesielle omgivelser for lagring
  • Før lagring av bensinmotorer må batterier kobles av og bensintanker tømmes

 

Relatert informasjon

Bestill i dag - ring oss på 55 25 95 90

Bestill i dag på
55 25 95 90

Sosiale medier

Selvbetjeningslageret AS Midtunlia 73, 5224 Nesttun

Nssa